สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-4200076    Fax. 02-812-0844, 02-814-5030

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสมพงษ์ เผอิญโชค
2. คุณศักดิ์ชัย คมกฤส
3. คุณถาวร ชลัษเฐียร

ผลิตภัณฑ์

ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตแม่พิมพ์และ อุปกรณ์จับยึด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รับจ้างปประกอบและ ดัดแปลงรถยนต์

ทุนจดทะเบียนบริษัท

525 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 89.34% - ต่างชาติ 10.66%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 422


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก