สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

107 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) ซ. 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

Tel. 038-954-317-9 Fax 038-954-321 E-Mail: sae@tmwt.co.th

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. Mr. Keishi Matsamoto
2. คุณซาเอะ โคสุยี

ผลิตภัณฑ์

Power Steering Pump, ower Steering Gear, Piping

ทุนจดทะเบียนบริษัท

320 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ไทย 20% - ต่างชาติ 80%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 80


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก