สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ (Address)

26 ม.4 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง ชลบุรี 20160

Tel. 038-212-736-9 Fax. 038-212-740-1 E-Mail: md@erppolymers.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ
2. คุณวีระชัย ตรีพรเจริญ
3. คุณสายัณห์ สุยพงษ์พันธ์

ผลิตภัณฑ์

Electrical & Appliance Rubber Parts, Compressor Rubber Parts, Automotive & Motorcycles Rubber Parts

ทุนจดทะเบียนบริษัท

58 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 117


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก