สมาชิกสมาคม

TAPMA'S Member


สมาชิกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย


ค้นหา

บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address)

700/415 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000

Tel. 038-456-000 Fax. 038-717-038, 038-456-006 E-Mail: surasak.Chaiyen@autolive.com

ผู้ติดต่อติดต่อ (Contact Us)

1. คุณสุรศักดิ์ ใจเย็น
2. คุณณัฐภูเบศร์ เมธีรัตน์วรากร
3. คุณชัยรัตน์ สุทธาโรจน์

ผลิตภัณฑ์

Seat Belt, Air bag, Automotive's parts

ทุนจดทะเบียนบริษัท

260 ล้านบาท

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ 100%

จำนวนพนักงาน

รวมพนังานทั้งสิ้น 848


  • ย้อนกลับไปหน้าค้นหาสมาชิก